WATER & WASTE WATER TREATMENT SYSTEMS


  ESILEHT | FIRMAST | SEADMETE KATALOOG | TEOSTATUD TÖÖD | KONTAKT

 

Teostatud tööd

 • Ventspilsi peapumpla jämevõre paigaldus
 • Ogre reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi rekonstrueerimine sisaldades, aeratsiooni elemente, õhupuhureid ja juhtimissüsteeme
 • Järva Jaani E-Piima lokaalpuhasti – flotatsioon
 • Järva Jaani reoveepuhasti reovete mehaaniline eeltöötlus kombineeritud seadmega, muda veetustamine
 • Kuusalu reoveepuhasti muda veetustamine
 • Pakterminali õlivete puhastus flotatsiooniüsteemiga ja järeltöötlemine aktiivsöe filtritega
 • Rezekne vineeritööstuse flotatsioonisüsteem, sisaldades ka eeltöötluse kaarsõeltega
 • Babite reovete mehaaniline eeltöötlus sisaldades võresid, liivapesureid. Aeratsiooni kompressorid
 • Aizpute reovete mehaaniline eeltöötlus sisaldades, võresid, liivapesureid. Aeratsiooni kompressorid. Muda veetustamine. Muda otse protsessist ilma tihendamata.
 • Ahja Vorstitööstus - Reovete eelpuhastussüsteem (flotatsioonisüsteem).
 • Põlva reoveepuhasti peapumpla võrestus
 • Sigulda reoveepuhasti mudaveetustamine (lintfilterpress)
 • Reovete eelpuhastussüsteem (flotatsioon) Palanga lähedal Leedus
 • Talsi reoveepuhasti eeltöötlusseadmed (treppvõred, konveierpressid, liivapesurid), aeratsioonisüsteemiseadmed, järelselgitite kettkaabitsasüsteemid
 • Liepaja sadama pilsivete puhastus flotatsioonisüsteemi baasil
 • Siauliai Aukstrakiai regiooni ohtlike jäätmete keskuse seadmestus s.h. flotatsiooniseadmed naftaproduktidega reostunud vete puhastamiseks. Tellija Merko Ehitus
 • Õlletehas Ventspilsis – reovete eelpuhastus kaarsõelaga
 • Valga reoveepuhastile eel- ja järelselgitite kettkaabitsa süsteemide tarne. Tellija Merko Ehitus
 • Pandivere Veekaitseala Projekt: Väike – Maarja, Kadrina, Vinni, Sõmeru, Ulvi reoveepuhastite seadmete tarne, kaasates aeratsioonisüsteemi, eeltöötluse ja mudatöötluse seadmete tarnet. Tellija AS Terrat
 • Muuga sadama reoveepuhasti järelselgiti kettkaabitsa süsteemi tarne ja paigaldus. Tellija AS Tallinna Sadam
 • Tartu reoveepuhasti eeltöötluse osa võrestus. Tellija AS Tartu Veevärk
 • Roja (Läti) reoveepuhastile õhukompressorite tarne
 • Paide reoveepuhasti eelsetiti seadmestus. Tellija AS Keskkonnaehitus
 • Tamsalu reoveepuhasti seadmestus (eeltöötlus, bioloogiline puhastus, mudatöötlus). Tellija AS EMV
 • Rohuküla pilsivete töötlemise jaama seadmestus. Tellija AS Saarte Liinid
 • Põlva reoveepuhasti settetöötlussõlme seadmestus. Tellija AS Põlva Reoveepuhasti
 • Pärnu linna joogiveepuhasti seadmestus. Tellija AS Koger & Sumberg
 • Läätsa kalatööstuse flotatsioonisüsteemi paigaldus ja külade Salme, Läätsa bioloogilise puhasti seadmestus. Tellija AS Saare KEK
 • AS Dekoil flotatsioonisüsteemi paigaldus. Tellija AS Dekoil

DEWA Projekt OÜ Väike-Ameerika 15 Tallinn 10129 Eesti
TEL +372 631 1186, +372 503 9239 FAX +372 631 1816 EMAIL dewa@dewa.ee